Unien-Tulkitsijat.Org - Artikkeli

Unien tulkinta lisää itsetuntemusta

Unet tulkitsevat todellisuutta, jossa ihminen elää.

Usein ne työstävät menneitä asioita ja harvemmin ennakoivat tulevaisuutta. Unien tulkinta voi antaa arvokkaita vihjeitä omaa elämää koskevista muutostarpeista ja omasta sisäisestä maailmasta.

Itsetuntemus on oman itsen tuntemusta. Unessa ihmisen on kohdattava itsensä. Päivätajunta ei voi juurikaan kontrolloida unen näkemistä. Unen aikana tapahtuu absurdeja ja uskomattomia asioita. Ihminen työstää asioita, jotka hän sulkee pois mielestään päivän aikana, ja tuntee tukahdutettuja tunteita, jotka liittyvät läheisiin ihmissuhteisiin ja senhetkiseen elämäntilanteeseen.

Unta ja unen näkemistä on tutkittu paljon. Yleensä ajatellaan, että neurologiset tekijät selittävät unennäköä. Unen vaiheiden tutkiminen on yleisempää kuin unien sisällön tutkiminen. Jos unennäkijä tiedostaa näkevänsä unta, näkee hän selkounta. Valveunen aikana hän on valveen ja unen välissä.

Unia voidaan tulkita unikirjan avulla. 

Ihmisen oma persoona ja menneisyys vaikuttavat aina unien tulkintaan. Kaikki näkevät unia, mutta vain osa muistaa ne tai on niistä syvällisemmin kiinnostunut. Voimakkaat ja selkeät unet herättävät luonnollisesti uteliaisuutta. Painajaisunet voivat viestiä minuutta uhkaavista tekijöistä sekä aiheuttaa pelkoa ja turvattomuuden tunnetta.

Unien tulkinta edellyttää, että unet muistetaan mahdollisimman hyvin. Unipäiväkirja voi olla avuksi unien mieleen palauttamisessa ja muistamisessa. Unet voivat olla epäselviä näkyjä tai elokuvan kaltaisia eläviä kuvia. Unessa ihminen itse on yleisimmin pääosassa ja hänen läheisensä sivuosassa.

Unien alkuperä 

voi olla vaistoissa ja vieteissä, peloissa ja toiveissa, menneissä ja jopa tulevissa tapahtumissa. Kysymys siitä, onko olemassa jotakin aivojen takana olevaa tiedostavaa tajuntaa, liittyy laajempaan tietoisuustutkimukseen. Yleinen kanta on, että unessa keho palautuu päivän rasituksista.

 Unen aikana ihminen on aivan yksin omassa tajunnassaan. Aistit vapautuvat kokemaan ihmisen elämään liittyviä ajatuksia, tunteita ja tapahtumia. Tiede tulkitsee yliaistilliset ilmiöt aivoista johtuviksi, kun taas uneksija voi tiedostaa, että kyse saattaa olla jostakin muusta. Toisinaan uneksitut asiat toteutuvat tulevaisuudessa, joskus jo seuraavana päivänä. Tieteelliset teoriat eivät pysty selittämään kyseistä ilmiötä.

 

Unet ovat vertauskuvallisia viestejä

Ihminen voi uneksia autolla ajamisesta ja toisen auton ohittamisesta, mikä voi kuvastaa asioiden edelle menemistä ja viivästymistä, tai hameesta, joka voi viestittää kevytkenkäisyydestä, juhlista ja juoruista. Hampaita pidetään yleensä huonona enteenä. Hampaan irtoaminen liitetään unikirjoissa kuolemaan, vaikkakaan tällaista tulkintaa ei tulisi tehdä tuntematta unen asiayhteyttä.

Universaaleja unien aikaisia tapahtumia ovat eksyminen, lentäminen ja putoaminen sekä pakeneminen ja takaa-ajo. Naisilla raskaus ja synnyttäminen liittyvät elämässä eteen tuleviin muutoksiin. Auto, lentokone, laiva, koulu, talo, lapsi, lintu, enkeli, hiukset, hevonen, käärme ja kuolema sekä luonnonilmiöt kuten maanjäristykset, myrskyt ja tulvat ovat yleisiä unisymboleja. Yleiset kulkuneuvot liittyvät elämässä tehtäviin siirtoihin ja tuleviin elämänmuutoksiin. Koulu liittyy elämän läksyihin, kun taas talo kuvaa ihmistä itseään.

Unen lapsi liittyy kodin asioihin, kun taas lintu symboloi vapauden kaipuuta. Käärme vihjaa ihmissuhteista ja intohimosta. Käärmeen purema voi merkitä luottamuksen pettämistä ja käärmeenpesä kateutta. Vesi on vertauskuva elämälle, kun taas hiukset ovat elinvoiman symboli. Enkeli voi viestiä henkisyydestä.

Unien tulkinta voi olla haasteellista, ja ensivaikutelma voi pettää. Haluaisitko kysyä unestasi unien tulkitsijalta? 

Tajunnanvirta -palvelun unien tulkitsijat auttavat tulkitsemaan unesi. 


Tunne itsesi on antiikin Kreikasta peräisin oleva sanonta, joka on tavattu mm. Delfoin Apollonin temppelin alueelta. Haluatko sinäkin tuntea itsesi? Siinä tapauksessa Tajunnanvirta -palvelun unien tulkinta on sinua varten.